Dzieci


Numery alarmowe

NAUCZ DZIECKO MÓWIĆ NIE!
Porozmawiaj z dzieckiem: Co mogłoby się stać, gdyby uległ namowom nieznajomego?


SIŁOWNIA POD CHMURKĄ

UWIERZYĆ W SWOJE MOŻLIWOŚCI

PRAWA DZIECKA


JESTEM BEZPIECZNY NA ULICY


KIEDY PIES ATAKUJE


Czynniki wpływające na adaptację dziecka w przedszkolu
Adaptację ułatwia:

 • Racjonalne podjęcie decyzji.
 • Pozytywne myślenie o placówce ( zaufanie do personelu ).
 • Poznanie placówki przez dziecko.
 • Wcześniejsze dostarczanie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi, bycia bez mamy.
 • Umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi.
 • Usamodzielnienie dziecka.
 • Jasne ustalenia reguł gry i konsekwencja w ich przestrzeganiu ( kto, gdzie, kiedy, dlaczego ).
 • Stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez posiłków, leżakowania), towarzyszenie dziecku.
 • Akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie dziecka.
 • Okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania.
 • Czas na bycie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola.
 • Ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i domu.

Adaptację utrudnia:

 • Niepewność decyzji.
 • Brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu.
 • Wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia.
 • Nieznajomość placówki.
 • Brak jasnych reguł, zmienność.
 • Traktowanie dziecka przedmiotowo (syndrom „worka kartofli” ).
 • Brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi.
 • Nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą.
 • „Złe” przyzwyczajenia dziecka ( np. zasypianie z dzieckiem, karmienie piersią przed snem ).
 • „Rzucenie na głęboką wodę” – pełny wymiar godzin 6-16.30.
 • Straszenie przedszkolem, paniami…
 • Pośpiech, zdenerwowanie, spóźnianie – brak czasu dla dziecka, zabieganie.
 • Brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucanie.

Pierwsze obserwacje zachowania dziecka w przedszkolu nasuwają Państwu pomysły na rozwiązanie najpilniejszych potrzeb, prosimy o sygnalizowanie ich wychowawcom, wprost. Czekamy. Jeżeli warunki przedszkola umożliwią ich realizację – wprowadzimy w życie. Najlepiej odważnie mówić o nich przy najbliższym spotkaniu z nauczycielkami.


Pasowanie na Przedszkolaka

14 października 2013r. przyjęliśmy do grona przedszkolaków 54 nowych dzieci.

*

*


Comments are closed.