Pracownicy

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pani Anna Kozak - mgr pedagogiki

 • specjalność: wychowanie przedszkolne i  nauczanie początkowe
 • filologia polska
 • organizacja i zarządzanie oświatą

RADA PEDAGOGICZNA

Pani Sylwia P. - mgr pedagogiki -zastępuje p.o. dyrektora podczas jego nieobecności

 • specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Pani Walentyna B. - mgr pedagogiki

 • specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Pani Katarzyna B.K. - mgr pedagogiki

 • specjalność resocjalizacja
 • wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńcza i socjoterapia

Pani Kinga L. - mgr pedagogiki

 • specjalność: wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe
 • oligofrenopedagogika

Pani Danuta L. - mgr pedagogiki

 • specjalność: wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe
 • terapia pedagogiczna

Pani Bożena G. - mgr pedagogiki

 • specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • język niemiecki

Pani Dorota K. - mgr pedagogiki

 • specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Pani Agnieszka K. -mgr pedagogiki

 • specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • logopeda, terapia pedagogiczna

Pani Dorota J. - mgr pedagogiki

 • Specjalność: wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe

Pani Monika O. - magister teologii i wychowania przedszkolnego

 • Specjalność: teologia

Pani Małgorzata T. - magister pedagogiki, wychowania przedszkolnego, paszport językowy na poziomie B2, kurs pedagogiczny j. angielskiego

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Pracownicy administracji:

 • Pani Agata K. – Główny księgowy przedszkola
 • Pani Joanna N. – Kierownik gospodarczy

Pracownicy kuchni:

 • Pani Karolina K. -szef kuchni
 • Pani Monika D. – rzem. kucharz
 • Pani Jadwiga M. – kucharz
 • Pani Justyna W. -kucharz

Pracownicy obsługi:

 • Pani Grażyna Z. – pomoc nauczyciela
 • Pani Marzanna D.– pomoc nauczyciela
 • Marlena K. – pomoc nauczyciela
 • Pani Anna S. – pomoc nauczyciela
 • Pani Justyna J. – pomoc nauczyciela
 • Pani Ewa K. – pomoc nauczyciela
 • Pan Krzysztof Ch. – specjalista rzemieślnik
 • Pan Zenon W. – specjalista rzemieślnik

 

Comments are closed.