ICT w przedszkolu

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA ICT W EDUKACJI PRZEDSZKOLAKÓW

→ ICT dostarcza okazji do stawiania pytań, badania otoczenia i rozwijania zainteresowań dziecka
→ ICT umożliwia dziecku bawić się w role – ono widzi świat oczami dorosłych.
→ ICT dodaje dziecku możliwości bycia twórczym.
→ ICT może wesprzeć niezależne, samodzielne uczenie się.
→ ICT pozwala dziecku zarejestrować jego własny obraz świata.
→ ICT może dostarczyć dziecku okazji zabawy z przyjaciółmi, rozwijając wyobraźnię oraz kreatywność.
→ ICT pomaga wyrównywać szanse edukacyjne wszystkich dzieci oraz wszystkim dzieciom dostarcza równych sposobności uczenia się.
→ ICT wspiera wszystkie obszary edukacji zawierającej porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów, budowanie poczucia wartości i wpływu na otoczenie oraz szacunek do siebie samego.

 

 

 

Comments are closed.