Opłaty za przedszkole

Zasady pobierania opłat za przedszkole 2017-2018

  • Wszystkie opłaty powinny być dokonane do 10 dnia każdego miesiąca (wyjątek stanowią wrzesień i czerwiec).
  • Opłatę za przedszkole należy uiścić w terminach wyznaczonych przez dyrektora przedszkola.
  • Wpłat dokonuje się w kasie przedszkola albo elektronicznie na wskazane konto (podane w umowie).

Opłata za pobyt dziecka 3,4 i5 letniego w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł za jedną godzinę.

 

Rodzice dzieci objętych rocznym obowiązkiem przedszkolnym i starsze  opłacają wyłącznie wyżywienie.
Opłatę pobiera się na podstawie faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Ewidencję godzin pobytu w przedszkolu prowadzi się w dzienniku zajęć każdego oddziału.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł

BANK BGŻ oddział / Głogów

  • 35 2030 0045 1110 0000 0193 0260 – opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • 56 2030 0045 1110 0000 0193 0270 – opłata za wyżywienie

Szanowni Rodzice,
ze względu na bezpieczeństwo Państwa pieniędzy oraz kasjera uprzejmie informuję, że kasjer nie będzie przyjmował opłat poza wyznaczonym terminem. Przedszkole ma podpisaną umowę o konwojowanie środków finansowych z firmą ochroniarską w dniach wyznaczonych, jako dni zbierania odpłatności za przedszkole (wykaz dni pobierania opłat umieszczone są do codziennego wglądu rodziców także na tablicy ogłoszeń).
Rodzice, którzy z różnych powodów będą wnosić opłaty w innym dniu, proszeni są o dokonywanie przelewów elektronicznie lub na poczcie lub bezpośrednio do oddziału Banku BGŻ adres: Plac Jana z Głogowa 2.

Kasjer przedszkola udzieli informacji jaką kwotę należy wpłacić. Za utrudnienia przepraszamy. Liczę także na Państwa wyrozumiałość tej sytuacji.
Anna Kozak –  P.O. Dyrektor Przedszkola

TERMINY POBIERANIA OPŁAT W KASIE PRZEDSZKOLA w r.szk. 2017 – 2018 wywieszane są w widocznym miejscu wewnątrz przedszkola.

PRZYPOMINAMY!
W miesiącu czerwcu, opłata za świadczenie usług poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, regulowana jest przez rodziców w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu przed przerwą wakacyjną.

W tym miejscu będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach w zasadach pobierania opłat za przedszkole.

Comments are closed.