Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza dostępna jest w przedszkolu.
1 etap – składanie wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Rodzice składają je w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola . Wniosek o uzasadnienie kieruje się do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący KR ma 5 dni na udzielenie odpowiedzi.

2 etap – składanie odwołań w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Odwołanie składa się do dyrektora przedszkola. Dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.

Rodzic ma prawo zaskarżyć decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.
Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie na wolne miejsca. Postępowanie to trwa do 29.08.2014r.

Comments are closed.