Oferta przedszkola

OPIS PLACÓWKI

Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie położone jest na osiedlu Hutnik II z dala od ruchliwych ulic. Obok przedszkola jest Żłobek (ul. Strumykowa), Hala Sportowa, Stadion, Basen, Park, Gimnazjum nr 4.
Dogodny dojazd do przedszkola autobusami komunikacji miejskiej,
liniami: 0, 54 i 61.

Przedszkole czynne od godz. 6.00 do 16.30.

Planujemy utworzyć 5 oddziałów, w tym:

 • 5 oddziałów 8 godzinnych (z pełną ofertą przedszkola)

W każdym oddziale maksymalna liczba dzieci wynosi 25.
Tworzymy oddziały jednorodne wiekowo lub mieszane (dzieci o zbliżonym wieku).
Rodzaj oddziałów uzależniony jest od liczby i wieku dzieci przyjętych do przedszkola oraz zadeklarowanego przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową tego etapu kształcenia. Ramowy rozkład dnia spełnia wymagania określone przez Ministra Edukacji Narodowej. Każdego roku szczegółowe harmonogramy dnia układane są przez nauczycieli-wychowawców i dostosowywane do potrzeb dzieci (opublikowane w zakładce „Dzieci”).

Przy przedszkolu aktywnie działa Rada Rodziców.

Rodzice na bieżąco są informowani o działalności przedszkola ustnie, za pośrednictwem tablicy ogłoszeń lub strony internetowej przedszkola. Nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne, podczas których rodzice mogą prowadzić indywidualne rozmowy na tematy ważne dla nich i dziecka.

ZAPEWNIAMY:

 • Radosną zabawę i naukę w dużym, zadbanym, dobrze wyposażonym i pełnym zieleni ogrodzie przedszkolnym;
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, posiadającą dodatkowe uprawnienia do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu: terapii pedagogicznej i logopedii, rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej, języka niemieckiego, języka polskiego (ważne dla rodzin powracających z zagranicy), pedagogiki szkolnej w zakresie promocji zdrowia, prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej (nauczyciele udzielają wsparcia w zakresie posiadanych kwalifikacji i kompetencji);
 • Miły, zaangażowany w opiekę i wychowanie dziecka personel obsługowy;
 • Wspieramy indywidualny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.
 • Tworzymy inspirujące środowisko wychowawcze, w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

DZIECIOM OFERUJEMY:

 • miłą atmosferę, życzliwość, bezpieczeństwo, smaczne i zdrowe posiłki;
 • różnorodność zabaw i zajęć, które przygotują dziecko do szkoły;
 • imprezy, uroczystości, teatrzyki, koncerty, wycieczki, warsztaty integrujące społeczność przedszkolaków spotkania edukacyjne we współpracy z wieloma instytucjami działającymi w mieście;
 • udział w projektach edukacyjnych oraz współpracy międzynarodowej;
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe, których oferta będzie poszerzana i dostosowywana do potrzeb dzieci i rodziców (zobacz aktualną ofertę)
 •  estetyczne sale zabaw z bogatym wyposażeniem, możliwość korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej dzięki nowoczesnemu wyposażeniu w sprzęt ( 3 tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputer w każdej sali, mikroskopy cyfrowe, zestawy edukacyjne KidSmart z oprogramowaniem EDMARK firmy IBM, aparaty cyfrowe w każdej grupie, tablety, ramki cyfrowe, etc.)

RODZICOM:

 •  możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki – oczekujemy świeżych pomysłów, podpowiedzi, inicjatyw, wysokiej aktywności rodziców;
 • bieżącą wymianę informacji na temat rozwoju, umiejętności dziecka, jego mocnych stronach oraz rzetelną informację o potrzebie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej – oczekujemy współpracy w ujednolicaniu systemu oddziaływań wychowawczych, ustalaniu kierunków oddziaływań edukacyjnych;
 • wsparcie i pomoc w działaniach wychowawczych w miarę potrzeb dziecka i rodziców – oczekujemy na zgłaszanie potrzeb, problemów, w których możemy pomóc;
 • zajęcia i zabawy integracyjne z aktywnym udziałem rodziców – oczekujemy wysokiej frekwencji w czasie organizowanych spotkań z nauczycielami i dyrektorem;
 • na życzenie rodziców bezpłatne zajęcia dodatkowe – oczekujemy uwzględnienia warunków lokalowych i organizacji pracy przedszkola.

PRZEDSZKOLE MA BOGATĄ CZTERDZIESTOLETNIĄ HISTORIĘ.

Comments are closed.