Dyżury podczas wakacji 2017

WAKACJE 2017

Od 10 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r
Rodzice powinni zgłosić się do dyżurującego przedszkola z dowodem potwierdzającym tożsamość,  w celu podpisania umowy.

W drukach umów wakacyjnych zawarte są m.in. następujące dane do wypełnienia:
– numery dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola
– numer konta bankowego rodzica do zwrotu ewentualnej nadpłaty.

WYKAZ PRZEDSZKOLI PEŁNIĄCYCH DYŻUR:

w LIPCU 2017

  • PP-1; PP-5; PP-10

w SIERPNIU 2017

  • PP-2; PP-7; PP-19DRUKI DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA – NALEŻY PRZYNIEŚĆ PODCZAS WIZYTY W PRZEDSZKOLU (ZAPISANIA DZIECKA)
    1.Karta danych dziecka i rodzicow (w celu zwrotu pieniędzy nadpłaconych przez rodziców na ich konto w banku, telefony do kontaktów z rodzicami w razie złego samopoczucia dziecka, adresy do korespondencji z rodzicami )
    2. Upoważnienie do odbierania i przyprowadzania dziecka do przedszkola przez osoby inne niż rodzice. Jeżeli dziecko odbierane będzie przez rodziców nie wypełniamy oświadczenia.

ADRESY PRZEDSZKOLI

Comments are closed.