„Ćwiczyć każdy może”


 
„Ćwiczyć każdy może”
Podejmujemy działania na rzecz aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia.

1. Organizujemy ciekawe zabawy i zajęcia ruchowe w 4 porach roku.
2. Prowadzimy zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania.
3. Promujemy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na powietrzu
4. Współpracujemy ze sportowcami, którzy realizują swoje pasje oraz stanowią przykład tężyzny fizycznej.
5. Angażujemy całą społeczność przedszkola do zabaw i ćwiczeń ruchowych (pracowników, rodzinę).
6. Organizujemy zajęcia dodatkowe: gimnastykę korekcyjną i zabawy rytmiczno-ruchowe
7. Doskonalimy swoje umiejętności w zakresie kultury fizycznej oraz zdrowego odżywiania.
8. Współpracujemy z instytucjami lokalnymi podczas organizowania wspólnych imprez.
9. We współpracy z PSSE realizujemy programy:
- profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”
- profilaktyki zdrowotnej „Ja i moje zdrowie”
Ponadto realizujemy program profilaktyki zdrowych zębów „Akademia Aquafresh”

Podczas powyższych działań korelujemy wszystkie treści podstawy programowej.

Comments are closed.