Grupa I – rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
DZIECI MŁODSZE
Zajęcia z całą grupą trwają od 15 – do 20 minut.

06.00–07.55 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integracyjne dzieci młodszych i starszych. Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Wspólne planowanie dnia. Rozmowy zaspokajające ciekawość dziecka na tematy zgodne z ich zainteresowaniami, rozwijające umiejętność prowadzenia dialogu. Prace porządkowo-gospodarcze.

07.55–08.15 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

08.15 -08.45 Śniadanie – kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego, samodzielnego spożywania posiłków

08.45–09.30 Różnorodne formy zajęć i zabaw edukacyjnych, kierowanych przez nauczyciela, z całą grupą zgodnie z wybranym programem – w sali lub na powietrzu. Indywidualna lub zespołowa praca: stymulacyjna, korekcyjna, kompensacyjna wynikająca z zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Czynności porządkowe i gospodarcze.

09.30–11.00 Przygotowanie do wyjścia na powietrze. Zajęcia i zabawy wycieczki, spacery, różne formy zabaw i gier, zabawy swobodne, badawcze, kontakty dziećmi wszystkich grup, zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w parku wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. W każdy poniedziałek – język angielski.

11.00–11.15 Przygotowanie do obiadu.
11.15–11.45 I danie obiadowe z dodatkiem.

11.45–13.30 Czas relaksu –przygotowanie do odpoczynku: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ciche rozmowy.
13.30–14.10 Zabawy ruchowe. Przygotowanie do posiłku.

14.10–14.30 II danie obiadowe. Czynności gospodarcze i samoobsługowe

14.30–16.30 Zabawy indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy i zajęcia na powietrzu organizowane przez nauczyciela oraz swobodne według zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców realizowane są w godzinach 13.00 – 15.00

Comments are closed.