Grupa II – rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI Z GRUPY MIESZANEJ 3/4 LATKÓW
PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
OD GODZINY 6.00 – 16.30

06.00–07.00 (5l) – do 07.55 (4l) Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integracyjne dzieci młodszych i starszych. Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Wspólne planowanie dnia. Rozmowy zaspokajające ciekawość dziecka na tematy zgodne z ich zainteresowaniami, rozwijające umiejętność prowadzenia dialogu. Prace porządkowo-gospodarcze.
07.00- 07.50  Ćwiczenia ogólno-rozwojowe, wyrównywanie szans edukacyjnych (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Wspólne planowanie dnia.
07.50–08.00 Zabawy ruchowe.
08.00–08.15 Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, gospodarcze, higieniczne, samoobsługowe.
08.15–08.30 Śniadanie – kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego, samodzielnego spożywania posiłków.
08.30- 9.00 Zabawy swobodne w wybranym kąciku przez dzieci, czynności porządkowe po zabawach, przygotowanie do zajęć z całą grupą

09.00–09.40 (4l) Realizacja zabaw i zadań edukacyjnych kierowanych przez nauczyciela z całą grupą zgodnie z wybranym programem – w Sali lub na powietrzu. Wspomaganie rozwoju dzieci, ich zdolności i zainteresowań zgodnych z wrodzonym potencjałem i możliwościami dzieci w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
09.40 – 10.00 zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Czynności porządkowe i gospodarcze.
10.00 –11.00 Przygotowanie do wyjścia na powietrze. Zajęcia i zabawy wycieczki, spacery, różne formy zabaw i gier, zabawy swobodne, badawcze, kontakty dziećmi wszystkich grup, zabawy ruchowe na placu przedszkolnym lub w parku wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
11.00–11.15 Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.
11.15–11.45 I danie obiadowe – kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego, samodzielnego spożywania posiłków, mycie zębów.

11.45- 12.30 Zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( czytanie fragmentów książek). Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Tańce integracyjne, zabawy socjoterapeutyczne.
12.30- 13.30 Zabawy i zajęcia na powietrzu: rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy. Ćwiczenia oddechowe –relaksacyjne.
13.30–14.00 Zabawy z komputerem, zabawy dowolne, praca stymulacyjno – kompensacyjna, w każdy poniedziałek język angielski, praca stymulacyjno – kompensacyjna.
14.00–14.15 Przygotowanie do II dania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.
14.15–14.30 II danie obiadowe – kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego, samodzielnego spożywania posiłków

14.30–16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, swobodne według zainteresowań dzieci.
16.00 -16.30 Zabawy swobodne dzieci, rozchodzenie się do domu, kontakty indywidualne z rodzicami.

Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców realizowane są w godzinach 13.00-15.00

Comments are closed.