Grupa V – rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Zajęcia z całą grupą trwają od 20 – do 30 minut.
06.00–07.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, czynności gospodarcze, samoobsługowe.
07.00- 07.50 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno-rozwojowe, wyrównywanie szans edukacyjnych (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Wspólne planowanie dnia.
07.50–08.00  Ćwiczenia poranne.
08.00–08.30 Przygotowanie do śniadania i ŚNIADANIE: czynności porządkowe, gospodarcze, higieniczne, samoobsługowe.
– kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego, samodzielnego spożywania posiłków
08.30-9.00 – Zabawy swobodne w wybranym kąciku przez dzieci, czynności porządkowe po zabawach, przygotowanie do zajęć z całą grupą
09.00- 09.50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Wspomaganie rozwoju dzieci, ich zdolności i zainteresowań zgodnych z wrodzonym potencjałem i możliwościami dzieci w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
09.50–11.00 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
11.00–11.30 I danie obiadowe: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego, samodzielnego spożywania posiłków,
11.45- 12.30 Zabawy relaksacyjne, dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Tańce integracyjne, zabawy socjoterapeutyczne.
12.30–13.30 Zabawy i zajęcia na powietrzu: rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy. Ćwiczenia oddechowe -relaksacyjne.
13.30- 14.00 Zabawy dowolne w sali. Zabawy z komputerem. Praca stymulacyno-kompensacyjna, czynności porządkowe przed obiadem
14.00–14.30 II danie obiadowe: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego, samodzielnego spożywania posiłków,

w każdy poniedziałek i środę religia: w każdą środę – j. angielski.
14.30–16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
16.00 -16.30 Zabawy swobodne dzieci, rozchodzenie się do domu, kontakty indywidualne z rodzicami.
Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców realizowane są w godzinach 13.00 – 15.00

Comments are closed.