Kompleksowe wspomaganie szkół- projekt 2013-2015

Miło nam poinformować, że uczestniczymy w projekcie:
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego”
Mamy nadzieję, że cele projektu zostaną osiągnięte :) Będziemy informować o postępach :)

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli Powiatu Głogowskiego poprzez kompleksowe wsparcie 40 szkół i przedszkoli spójne z ich potrzebami w okresie od 1.08.2013 r. do 31.07. 2015 r.
Cele szczegółowe projektu:

  1. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami 40 szkół/ przedszkoli i 800 nauczycieli poprzez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania.
  2. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół / przedszkoli oraz nauczycieli poprzez organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia spójnych z potrzebami lokalnymi.
  3. Wzrost kompetencji nauczycieli szkół/przedszkoli w zakresie wykorzystania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w trakcie realizacji procesu doskonalenia w ramach RPW.
  4. Wzrost kompetencji dyrektorów szkół/ przedszkoli w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia.

Projekt jest jednym z działań zmierzających do budowy bardziej efektywnego systemu wspomagania szkół i przedszkoli w Powiecie Głogowskim. Służy wprowadzaniu zmiany systemu wsparcia szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie nowatorskich form działań rozwojowych. W ramach projektu szkoły/przedszkola będą mogły korzystać z następujących form wsparcia:

a) Roczne Plany Wspomagania realizowane w oparciu o oferty doskonalenia (warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe);

b) Sieci Współpracy i Samokształcenia

c) Wsparcie podnoszące kompetencje dyrektorów w zakresie diagnozowania potrzeb szkoły/przedszkola niezbędnych w planowaniu doskonalenia

Roczny plan wspomagania(RPW) – to wybrany z szerokiego katalogu tematów program rozwoju wybranego aspektu pracy szkoły. Zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia, realizowany w danej szkole lub w danym przedszkolu. Celem ogólnym jest zbudowanie kompleksowego wsparcia wychowawców w osiąganiu zaplanowanych efektów wychowawczych, poprawa funkcjonowania klas w sferze wychowawczej oraz lepsza współpraca wychowawcy z uczniami i rodzicami.

 

Comments are closed.