Odkrywamy telanty

Z przyjemnością zawiadamiamy o przyznaniu nam tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów

Dziękujemy za uznanie dla pracy całego zespołu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych naszej placówki.

Najogólniej, zdolności to indywidualne możliwości skutecznego działania w różnych dziedzinach. Rozróżnia się zdolności ogólne i specjalne -kierunkowe.
W maleńkich osobach naszych przedszkolaków drzemią olbrzymie możliwości. Należy wzmacniać wiarę dziecka we własne możliwości, chwalić każdy sukces wymagający wysiłku ponieważ każde dziecko posiada niepowtarzalną strukturę wielorakich inteligencji, predyspozycji do uczenia się niestandardowych rzeczy poprzez wielozmysłowe doświadczanie i odkrywanie fascynującego otoczenia.
Zachęcamy dzieci do udziału w projektach edukacyjnych, podczas których mają szansę formułowania pytań, poszukiwania informacji z różnych źródeł, zastosowania zabawek, akcesoriów, przedmiotów w nowy, niekonwencjonalny sposób. Stosujemy przy tym technologię informacyjno- komunikacyjną.

Odsłonięcie tablicy: Szkoły Odkrywców Talentów

Tworzymy atmosferę przedszkola przyjaznego dziecku i jego rodzinie.
Rozwijamy zdolności:

  • lingwistyczne,
  • logiczno-matematyczne,
  • wizualno-przestrzenne,
  • cielesno-kinestetyczne,
  • muzyczne,
  • interpersonalne,
  • intrapersonalne,
  • przyrodnicze,
  • egzystencjalne

Zaangażowanie dzieci w projekty edukacyjne stymuluje rozwój, wpływa na wielozmysłową percepcję otoczenia, rozbudza zainteresowania, wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy współpracy w zespole i uczy odpowiedzialności za siebie i innych, pozwala także odnosić sukcesy oraz radzić sobie z realnymi trudnościami.

Polecamy tłumaczenie artykułu / Więcej.../

Nieporozumienia – mity na temat pojęcia TWÓRCZOŚĆ

Nieporozumienie nr 1: Twórczość nie ma żadnych związków z myśleniem krytycznym
Twórczość nie polega po prostu na tworzeniu nowych rozwiązań, ale na tworzeniu rozwiązań lepszych. Kształcenie skupione na jednym rodzaju myślenia okazuje się niekompletne i jednostronne.

Nieporozumienie nr 2: O twórczości można mówić w przypadku niektórych tylko przedmiotów nauczania
Każda działalność , która wymaga wyobraźni i oryginalności , może być uznana za twórczą

Nieporozumienie nr 3: Twórczość polega na robieniu, co się chce
Myślenie twórcze wymaga wysokiej motywacji i wytrwałości , czasu lub szalonego zrywu. Pracowitość popłaca na każdym etapie i polu twórczości.

Nieporozumienie nr 4: Twórczość wymaga wysokiego ilorazu inteligencji
Każde dziecko jest w jakimś stopniu twórcze; cechę tę należy rozwijać jak najwcześniej. Twórcza postawa, pomysłowość, elastyczność, umiejętność wyszukiwania nieznanych odpowiedzi, ambitnych i oryginalnych rozwiązań to cechy człowieka, pod które fundamenty zakłada się już w najmłodszych latach.

Dodaj komentarz