Straż Pożarna (KP PSP)

Próbna ewakuacja 2017
Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.  2017 Nr 109, poz. 719)

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, itp. „próbnej ewakuacji” należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Dziękujemy Strażakom za szybką interwencję oraz wspaniały pokaz.

Comments are closed.