Profesor Oświaty w PP5

Szanowni Państwo.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  2012 wszystkim Pracownikom Przedszkola Publicznego nr5 życzę satysfakcji z codziennej pracy, radości w oczach każdego dziecka a przede wszystkim zdrowia, harmonii i szczęścia osobistego.
Składam serdeczne podziękowania za troskę, wychowanie, kształcenie naszych Przedszkolaków.
Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku, wdzięczności za codzienny entuzjazm w dążeniu do osiągania wspólnych celów, otwartość, kreatywność, za współpracę oraz budowanie etosu przedszkola cenionego w środowisku lokalnym i dalej.

W imieniu wszystkich Pracowników naszej placówki dziękuję Rodzicom za zaufanie
i dzielenie się z nami pozytywną energią.

Z wyrazami szacunku
Ewa Kurzak

***********************************

 12 października 2012 r  odwiedził nas Pan Jan Zubowki Prezydent Miasta Głogowa oraz Pan Przemysław Powroźnik Kierownik Działu Edukacji. Pan prezydent poinformował nas o przyznaniu dyrektorowi placówki honorowego tytułu Profesor Oświaty oraz złożył gratulacje. Tytuł ten jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły Do Spraw Profesorów Oświaty od roku 2008.

***********************************
15 października 2012r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych , tytułu honorowego Profesora Oświaty, medali KEN oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej. W ceremonii uczestniczyła również Pani Danuta Leśniewska Dolnośląski Wicekurator Oświaty.

***********************************

Relacja z obchodów DEN w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Comments are closed.