Regulamin szatni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

1. W szatni przedszkolnej mogą przebywać wyłącznie dzieci i personel Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie.
2. Szatnia przeznaczona jest do przechowywania ubrań dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Pracownicy pełnią dyżur od godz. 6:00 do 8:00 i od godz. 14:30 do 16:30.
4. Przedszkole zamykane jest o godzinie 8:00, otwierane o godzinie 14:30.
5. Dzieci korzystające z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu (lub innemu pracownikowi przedszkola, odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo oraz odzież.
6. Każde dziecko ma swoją szafkę oznaczoną znaczkiem rozpoznawczym lub imieniem i nazwiskiem.
7. Odzież dziecka powinna być oznakowana, podpisana w taki sposób, aby dziecko mogło rozpoznać własną garderobę.
8. W szafkach nie przechowujemy: przedmiotów szklanych, napojów oraz żywności, brudnej odzieży (np. użytych strojów do zabaw i ćwiczeń ruchowych).
9. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Dzieci przebywają tam tylko w celu zmiany odzieży. W czasie pobytu nie wolno: biegać, krzyczeć, popychać inne dzieci.
10. Opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko, cierpliwie oczekuje w holu dla rodziców (przed szatnią), na przebranie się dziecka albo przyniesienie części garderoby.
11. Dzieciom nie wolno zabierać części garderoby, przedmiotów itd. z szafek innych dzieci.
12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni, należy niezwłocznie zgłaszać personelowi pełniącemu dyżur w szatni.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.

Comments are closed.